A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T

Skjema

Skjemautvalget

Du får her tilgang til skjema fra flere ulike kilder.

  • Kommunen har egne skjema i .pdf-format som er lagt til nettstedet. Brukav disse skjemaene forutsetter at du har tilgang på Acrobat Reader.
  • Kommunen har abonnert på et utvalg skjema fra Kommuneforlaget. Disse skjemaene web-baserte, fylles ut på skjermen og sendes elektronisk til kommunen. Skjemaene mottas direkte i sak/arkiv-system.
  • I tillegg finnes en rekke statlige instanser med skjema. Noen av disse får du tilgang til direkte nedenfor og fra relaterte tjenestebeskrivelser

Kommunens skjema

 

Skjema merket med en * er rene .pdf skjema som kan lastes ned og vises i Acrobat Reader. Skjemaet kan fylles ut på PC-en din og skrives ut for innsending i papirformat. Dersom du har fullversjonen av Acrobat kan skjemaet lagres og sendes pr e-post.

Byggeskjema

Kommunen benytter byggesaksskjema fra den såkalte Skjemadugnaden. Skjemaene ligger på Skjemadugnadens sider der de vedlikeholdes i forhold til endringer i lover og forskrifter. Last ned skjemaene herfra.