Rådet for personer med nedsatt funksjonsevner 2023-2027

1. Liv Sissel Øvergård, Leder, liv.sissel.overgard@tromsfylke.no, tlf.90666489

2. Frid-Eva Karlsen, fridevakarlsen@hotmail.com, tlf. 90474016

3. Karin Vevang, kmhvevea@hotmail.com, tlf. 97706274

Sekretær, Hege O Richardsen, sektorleder helse og omsorg,hege.richardsen@gratangen.kommune.no, 92460494

Eldrerådet 2023-2027

1.Jan Erik Jensen, Leder,jan.erik.jensen@hlkbb.no, tlf.45220164

2.Kyrre Eilertsen,kyrre.eilertsen@gmail.com, tlf.90725145

3.Ann-Sissel Myrlund,ann.sissel.myrlund@me.com, tlf. 90640118

Sekretær, Hege O Richardsen, sektorleder helse og omsorg,hege.richardsen@gratangen.kommune.no,92460494

 

Ungdomsrådet

Karoline Lundberg

Kevin Hole 

Thea-Emilie Moen-Rasmussen 

Philip Hoff 

Stein-Ole Kristiansen 

Mathea Andreassen 

Angela Viktoria Pawlowicz 

Adrian Pawlowicz 

Robin Allison 

Arv Jemtland 

Kajsa Bjerkmo Are 

Helmela Tekie 

Sekretær Gro Øvergård Saltvik, sektorleder oppvekst og kultur,gro.saltvik-overgard@gratangen.kommune.no,94809025