Gratangen kommune benytter en digital plattform i formidling av møtedokumenter til utvalgsmedlemmer.

Samme plattform benyttes i selve møtet for forslagsstillere og kommunikasjon mellom utvalgsmedlemmer.

 

Dersom du som politiker ikke har fått tilgang til denne plattformen ta kontakt med servicetorget.