Astafjord innfordring

Astafjord Innfordring.                   Lokalisert i Gratangen.

Se under Politikk og Administrasjon.

 

 

 

 

 

Astafjord Kart og oppmåling

Astafjord Kart og oppmåling.      Lokalisert i Gratangen.

Se under Teknisk.

 

Astafjord Lønn og regnskap

Astafjord lønn og regnskap.        Lokalisert i Lavangen.   

 Se Lavangen kommune for nærmere informasjon.

https://www.lavangen.kommune.no/

 

Astafjord barneverntjeneste

Astafjord barneverntjeneste.     Lokalisert i Salangen.

https://www.salangen.kommune.no/barnevern.400552.no.html

 

Astafjord IKT (Informasjons- og kommunikasjons teknologi)

Astafjord IKT                                   Lokalisert i Salangen.

https://www.salangen.kommune.no/

 

Ofoten Brann IKS

Ofoten Brann IKS lokalisert i Narvik. Utfører brann og feie oppgaver for Gratangen kommune

               https://www.ofoten-brann.no/

 

Narvik legevakt

Narvik legevakt lokalisert i Narvik. Har legevakt ansvar for Gratangen utenom ordinær åpningstid på det lokale legekontoret.

https://unn.no/avdelinger/operasjon-og-intensiv-klinikken/anestesi-og-operasjonsavdeling-narvik/akuttmottaket-narvik/legevakt-narvik

 

KomRev Nord IKS

KomRev Nord IKS utfører revisjonsoppgaver for Gratangen kommune.

               https://komrevnord.no/

 

Arkiv Troms IKS

Arkiv Troms IKS håndterer papirarkiver som har fått en viss alder og skal være arkivert.

               https://arkivtroms.no/

 

NAV Narvik

NAV Narvik med ansvar for alle NAV tjenester.

               https://www.nav.no/no/person