Klikk på linken for å gå videre til nettsiden for Gratangen Kirke.

http://kirken.no/gratangen

 

Med vennlig hilsen

 

Gratangen menighetsråd/Gratangen kirkelige fellesråd

Tom Cato Amundsen

Kirkeverge

 

Tlf 77021723, Mobiltlf 97198022

kirkeverge@gratangen.kirken.no