Det utarbeides og vedtas nytt gebyr regulativ hvert år i budsjettmøtet.

Gebyrregulativet vil ligge på møtekalenderen i budsjettsaken.

Betalingsregulativ 2024