Vedtak:

Framlagte retningslinjer for tildeling av tilskudd til tilpasning av bolig godkjennes.

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til tilpasning av bolig.