Helsestasjonen

 • Helsestasjon 0 – 5 år
 • Hjemmebesøk
 • Ammeveiledning
 • Sped- og småbarnsundersøkelser
 • oppfølging ved fødselsdepresjon i samarbeid med jordmor og fastlegen
 • Foreldreveiledning, rådgivning og helseopplysning – individuelt og i gruppe
 • Vaksinasjon: barnevaksinasjon, reisevaksinasjon, influensavaksinasjon og koronavaksinasjon
 • Sosialt nettverksarbeid - barselgrupper og åpen helsestasjon.
 • Tverrfaglig samarbeid, individuell plan og ansvarsgrupper
 
 
Kontaktinformasjon:
 
Helsesykepleier Liv Karin Horrig Helland: mobil 91802701
Jordmor Dagrun Holt Molund: mobil 91674630
 
 
 
NYTTIGE LINKER:
 
barnevaksinasjonsprogrammet shutterstock 379214566.jpg?preset=mainbodywidth
Temaside for foreldre og helsepersonell. Alt om vaksiner og vaksinasjon av barn fra fødsel til de er 16 år.

https://www.helsenorge.no/spedbarn/spedbarnsmat-og-amming

landingsside spedbarnsmat kvadratisk.jpg?w= 1200&hash= 1AB 8368D 5ACEF 8CDE 3BF 2853BAE 881105EBD 70DC 9ECEF 3947CFD 226A 88B 8ED 90
Spedbarnsmat og amming. Morsmelk er den beste maten for barnet. Morsmelkerstatning gis til barn som ikke kan få morsmelk. Når barnet er seks måneder, bør fast føde introduseres.

https://www.helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunene/helsestasjon-og-skolehelsetjeneste/

standardbilde forside helsenorge.png?w= 1200&hash=BE 192DB 0E 01C 8070BE 086B 83ED 3E 07DB 230C 32239D 796DCECE 2804B 1E 4D 4C 39A
Helsestasjon og skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle barn og unge (0-20 år), samt gravide.
 
Bilde artikkel I trygge hender. LaH NSF
Landsgruppen av helsesykepleiere har utviklet en animasjonsfilm for å forebygge og avdekke vold mot barn. Se filmen her.
 
Stine Sofie Foreldrepakke består av 10 smarte tips til alle blivende og nybakte foreldre. Her finner du alle 10 samlet på ett sted.

Skolehelsetjenesten

 

Skolehelsetjenesten er elevenes egen lovpålagte helsetjeneste og skal: 

 

 • Forebygge sykdom og skade 

 • Fremme psykisk og fysisk helse 

 • Fremme gode sosiale og miljømessige forhold på skolen 

 

 
Bidrar med:
 • Helseopplysning, undervisning, rådgivning og veiledning individuelt og i gruppe.
 • Vaksinasjon
 • Samarbeid med foreldre, skolen og andre aktuelle instanser
 • Miljørettede tiltak – fokus på elevenes arbeidsmiljø
 • Tverrfaglig samarbeid, individuell plan og ansvarsgrupper.
 • Åpen dør” på Gratangsbotn skole og Montessoriskolen – tilgjengelig for elevene:

 

 

HELSESYKEPLEIER ER PÅ SKOLEN EN DAG I UKA: 

 

Gratangsbotn skole: Tirsdag 

Montessoriskolen Morgan: Torsdag 

 

Stikk innom helsesykepleier når hun er på skolen hvis du lurer på noe,  

vil snakke om noe som er vanskelig, har plager/smerter eller andre ting. 

Helsesykepleiers mobil: 91802701  

Send gjerne SMS med spørsmål eller for å gjøre avtale! 

 

 

NYTTIG LINKER:

standardbilde forside helsenorge.png?w= 1200&hash=BE 192DB 0E 01C 8070BE 086B 83ED 3E 07DB 230C 32239D 796DCECE 2804B 1E 4D 4C 39A
Gravid? Som gravid tilbys du et basisprogram med åtte konsultasjoner hos jordmor eller fastlege, inkludert ultralyd i uke 18 .. Helsestasjon for barn (0-5 år) Helsestasjon er til barn 0-5 år og deres foreldre. Grunnbemanningen består av jordmor, helsesykepleier, lege og fysioterapeut.
 

Jordmordtjenesten

 • Oppfølging i svangerskapet
 • Tidlig hjemmebesøk etter fødsel
 • Ammeveiledning
 • Oppfølging av mor i barseltiden ved behov, blødninger, vonde "sting" o.l.
 • Oppfølging ved fødselsdepresjon i samarbeid med helsesykepleier og fastlegen
 • Etterkontroll etter fødsel 
 
 
Kontaktinformasjon:
 
Dagrun Holt Molund: mobil 91674630
 
 
NYTTIGE LINKER:
 
gravid kvinne hos fastlegen.jpg?w= 1200&hash=E 4CE 2A 060E 01819F 571E 7DD 433D 5373204DFAD 81AA 8DFFD 1F 66C 628484E 8A 2F 5
For at du skal ha det bra under svangerskapet, vil du som gravid få tilbud om åtte gratis konsultasjoner hos lege eller jordmor, også kalt svangerskapskontroller. Les mer om de ulike konsultasjonene her.
https://www.stinesofiesstiftelse.no/tema/10-smarte-tips-til-alle-blivende-og-nybakte-foreldre
Stine Sofie Foreldrepakke består av 10 smarte tips til alle blivende og nybakte foreldre. Her finner du alle 10 samlet på ett sted.
Bilde artikkel I trygge hender. LaH NSF
Landsgruppen av helsesykepleiere har utviklet en animasjonsfilm for å forebygge og avdekke vold mot barn. Se filmen her.