Familiegjenforening

Dersom du kommer gjennom familegjenforening og din referanseperson er norsk statsborger eller har flyktnignestatus men er over 18 år så må du ta kontak med NAV dersom du har behov for bistand.

Er du familegjenforent med en flyktning som er under 18 år så ta kontakt med flyktningekoordinator.

Arbeidsinvandring

Har du spørsmål om arbeidsinvandring så ta kontakt med din arbeidsgiver. 

Opplæring i norsk og samfunnsfag

Har du spørsmål tilknyttet opplæring i norsk og samfunnsfag ta kontakt med flyktnignekoordinator. 

Har du fått bosetting i Gratangen kommune.

Om du har fått bosetting i Gratangen kommuen vil vi kontakte deg for nærmere om det som vil skje rundt selve bosettingen. 

Se mer informasjon under Bosettingstjenesten.