A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T

Arbeidsliv# 2 poster

Informasjon:

Nyheter fra Gratangen:

Gratangen kommunehus, Årstein_450x338

Omstillingsprosjekt i Gratangen

Gratangen kommune ønsker å få status som omstillingskommune og gjennomføre et seksårig omstillingsprosjekt som skal bidra til å skape vekst i antall arbeidsplasser og folketall. Dette gjennom å fokusere på de allerede eksisterende historiske og naturgitte fortrinn, videreutvikling av eksisterende næringsliv, og tilrettelegging for nyetableringer.

 

Søknad til Troms Fylkeskommune