Det starter opp med miljøtiltak i Kvernmoelva i løpet av september, oppdragsgiver er NVE.

Vedlagt følger tiltaksplan:

Tiltaksplan Miljøtiltak Kvernmoelva.

 

Torbjørn Johnsen

Forvalting- og utvikling

Gratangen kommune

Postboks 23, 9471  GRATANGEN 

mobil: 41409708

E-post: torbjorn.johnsen@gratangen.kommune.no