Tema for møtet var hva og hvordan skal vi få til å arrangere ulike aktiviteter for barn og unge i vår kommune?

 

Marius Opdahl Lasen fra Midtre Hålogaland friluftsråd et innlegg om disse temaene:

•Friluftsskole for barn mellom 10-13 år

•Ungdom i natur for unge mellom 14-18 år

•Ulike andre aktiviteter gjennom året for barn og unge

 

Det planlegges et nytt møte på vårparten.

 

Tusen takk for oppslutningen rundt møtet.

 

Vennlig hilsen

Gratangen kommune

Gro Saltvik-Øvergård

Sektorleder oppvekst og kultur