Mål og tildelingskriterier 

Midlene skal nyttes til å utvikle næringsliv, reiseliv, kultur, kulturnæring, entreprenørskap og etablering. 

Støtten til bedrifter må gis i tråd med regelverket om offentlig støtte. Bedriftsstøtte kan gis etter reglene for bagatellmessig støtte.  

Søknadsfrist:

15. Mars 2023.

Søknad til Gratangen kommunes næringsfond sendes via nettsidene til: www.regionalforvaltning.no


NB: Før søknaden sendes inn via regionalforvaltning, må dere ta kontakt med saksbehandler Bjørn Nordmo.

Spørsmål kan rettes til saksbehandler Bjørn Nordmo,
e-mail: bjorn@arenaelvenes.no, tlf. 917 00556.