Vi er et offentlig karrieresenter som gir gratis karriereveiledning knyttet til utdanning og arbeid. Alle over 19 år i Midt-Troms – samt soldater, ansatte og medflyttere i Forsvaret i Troms- og Finnmark fylkeskommune kan benytte våre tilbud. Vi har kontorer i Næringshagen på Rustadhøgda, Skjold, Setermoen, Finnsnes, Sjøvegan og Harstad.

 

Les mer på https:https://karriere.tffk.no/

 

Hvorfor karriereveiledning?

Karriereveiledning er tjenester og aktiviteter som skal hjelpe personer, uavhengig av alder og tidspunkt i livet, til å ta valg når det gjelder utdanning, opplæring og arbeid, og til å håndtere egen karriere.

Overganger knyttet til utdanning og arbeid er noe de fleste må regne med å måtte håndtere mange ganger i løpet av livet. Behovet for karriereveiledning er ofte stort i slike overgangsfaser.

Karriereveiledning - noe for deg?

Er du usikker på hvilke muligheter du har?
Vurderer du å ta utdanning eller søke jobb?
Ønsker du å endre din jobbsituasjon?

 

Kontakt

Åse Gjerdrum

Senter og fagleder

Tlf: 414 48 882

E-post: ase.gjerdrum@tffk.no

 

For bestilling av time https:https://karriere.tffk.no/

logo Troms og finnmark fylkeskommune_175x25.png