Jodtabletter blir utdelt der hvor barn oppholder seg på dagtid. Kommunen har nok jodtabletter til målgruppene. Dette gjelder også gravide og ammende og i noen tilfeller alle under 40 år. Ved en atomhendelse kan det bli aktuelt å dele ut jodtabletter til barna/elevene etter råd fra myndighetene, mens de er på skole eller i barnehage.

Samtykke:

For barn og elever under 16 år må foresatte bekrefte at personalet ved barnehagen/skolen kan dele ut jodtabletter til deres barn. Skolene og barnehagene har sendt ut forespørsel om samtykke. Dersom du ikke har svart på dette, er det viktig å gjøre det raskt!

Dersom det skjer en atomulykke i helger og ferier, er det foresattes ansvar å gi jodtabletter til sine barn. Disse kan kjøpes reseptfritt på apotek. OBS: Ikke vanlig mineraltilskudd!

z 8SdTZAUcPbbAAAAABJRU 5ErkJggg==

JODTABELETTER SKAL BARE TAS ETTER RÅD FRA MYNDIGHETENE!

I tilfelle en atomulykke, vil råd bli gitt gjennom mediene, relevante myndigheter og på denne nettsiden: https://dsa.no/

Oppdatert informasjon finnes alltid på:

https://dsa.no/atomberedskap/jodtabletter