gratangen.kommune.no

Korona og vaksinasjonsoppdatering per 18.06.2021

Korona

Gratangen kommune ligger på risikonivå 1. 

Fra mars 2020 til nå har vi testet 399 personer med PCR test , av disse var 5 positive ( med påvisst smitte), og i tillegg er det tatt mange hurtigtester .Ikke påvist koronasmitte de siste 2 ukene.

Vi vil fortsatt understreke viktigheten av å overholde smitteverntiltak. Vi må holde avstand, vaske hender med såpe og vann, evt. sprit og holde oss hjemme når vi er syke. Vi oppfordrer alle med luftveissymptomer til å teste seg. Vi ber alle om å ta ansvar og unngå risikosituasjoner.

Bruk av munnbind anbefales der det ikke er mulig å opprettholde minst 1 meter avstand. Det er fortsatt mange risikopasienter som ikke er vaksinert, ikke beskyttet mot alvorlig sykdom. 

 

Vaksinasjon i Gratangen: 

Vi har satt 642 doser til og med 18.06.2021, det er en del pasienter som har fått første dose og de andre har fått 2 doser, de er fullvaksinerte. 

Denne uke (24) fortsetter vi med personer i risikogruppe 5- 6 -7 , dvs personer i aldersgruppen 55-64, 45-54 og 18-44 år med forhøyet risiko for å utvikle alvorlig sykdom ved Covid-19.

Liste over pasienter fra risikogrupper ble levert til vaksinasjonskontoret/ helsestasjon, hvis noen mener at de ble ikke satt opp på listen, anbefaler å kontakte fastlegen sin for avklaring.

Det er fortsatt kommunene selv som må prioritere videre helsepersonellvaksinering. Dette skal fortsatt skje innenfor rammene av maksimalt 10% av dosene kommunene mottar til dose 1 i inneværende uke.

Koronasertifikat:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/slik-kan-du-bruke-koronasertifikatet-innenlands-i-norge/id2861004/
 

Gratangen legekontor tilbyr ikke vaksinasjon med Janssen vaksine, som frarådes av helsemyndigheter pga vurdering av nytte/ risiko/ smittesituasjon. Det er Moderna og Pfizer vaksine som tilhører vaksinasjonsprogrammet , som anbefales å følge. 

https://www.helsenorge.no/koronavirus/janssen-vaksinen/

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/janssen-vaksinen-som-tilvalg/id2858005/

 

Vi følger de nasjonale testkriteriene for koronavirus, hvis du er i tvil, eller trenger testing,  ta kontakt via  koronatelefon / legekontor eller legevakt. 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/testkriterier/

 

Smittesporingsappen

Smittesporing er et meget krevende arbeid for de kommunene som opplever  smittespredning. Kommunen anbefaler derfor alle innbyggerne om å laste ned smittesporingsappen fra Folkehelseinstituttet som har navnet Smittestopp.

Appen kan lastes ned her: https://www.helsenorge.no/smittestopp/#last-ned-smittestopp

 

Regjeringen innført lettelser for vaksinerte:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/flere-lettelser-for-vaksinerte/id2847773/

 

Oppdaterte gjeldene nasjonale tiltak og karanteneregler:

Gratangen kommune følger i hovedsak de nasjonale smitteverntiltakene. Det betyr at når Regjeringen endrer sine nasjonale anbefalinger, så blir de nye endringene automatisk gjeldende også i Gratangen. 

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/

 

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-hovedreglene-for-karantene-og-karantenehotell/id2853712/

 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/?term=&h=1#utenlandsreiser

 

Nye regler/ lettelser trer i kraft fra 20.juli 2021 kl 12:00

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-fortsetter-gjenapningen/id2862266/

 

Reisebegrensninger
Skal du ut og reise?  Da anbefaler vi at du sjekker   https://www.helsenorge.no/koronavirus/reise/

Om innreise til Norge: 

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/egenerklaringsskjema-for-personer-som-skal-i-innreisekarantene-og-bekreftelse-pa-egnet-oppholdssted-for-gjennomforing-av-karantene2/id2791503/

Fra 05.07.2021      Gjenåpning: Trinnvis åpning for reiser i trygge rammer

 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/trygge_rammer/id2862254/

 

Avstand, karantene og isolering

Se beskrivelse på   https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/karantene-og-isolering/


Karanteneregler:   https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470

 

Viktige telefoner

Legekontor / +  avtale testing  77 02 18 50

Legevakt 116 117

Ambulanse 113

 

Har du spørsmål om Korona?

Kommunal koronatelefon 947 84 360 

Folkehelseinstituttets informasjonstelefon 815 55 015