Troms og Finnmark fylkeskommune deler årlig ut idrettsstipend til idretts-, og skyttertalenter i fylket. Søker må være mellom 16 og 25 år. Stipendet gis til yngre utøvere i etableringsfasen som holder et nivå som gjør at de må ut av fylket/landsdelen for å konkurrere. Utøveren må representere et idrettslag eller et skytterlag i fylket. Utøveren må kunne vise til regionale og/eller nasjonale topp-plasseringer i sin idrett.

Fristen for å søke er 28. oktober.

 

Lenken til søknaden samt utfyllende kriterier finner dere her: Idrettsstipend - Troms og Finnmark fylkeskommune (tffk.no)

 

Med vennlig hilsen,

Ida Ruiken

Rådgiver anlegg og idrett

Seksjon plan,miljø og levekår

78 96 30 65