Kommunestyret innfører reduksjon i renovasjonsgebyret ved behandling av hjemmekompostering av matavfall med 8,7 % av renovasjonsgebyret, gjeldende f.o.m 2023

Søknad og godkjenning gjøres av HRS. Vedlagt følger søknadsskjema:

Avtale_hjemmekompostering