• Elever på videregående skole har rett til skoleskyss dersom avstanden mellom hjem og skole er mer enn seks kilometer.

• Du må selv søke om skoleskyss etter at inntaket til videregående skoler er sendt ut.

• Husk å bekrefte skoleplassen før du sender søknad om skoleskyss.

• Husk å søke før 1.august, da er du garantert skoleskyss ved skolestart.

• Ta godt vare på skolekort fra i fjor(hvis du har).

• Elever i videregående skole søker om skoleskyss på www.fylkestrafikk.no/skoleskyss

• Du må søke for hvert skoleår.

Mer informasjon om skoleskyss finner du på http://www.fylkestrafikk.no/skoleskys

 

btLcCdKaQewAAAAASUVORK 5CYII=