Bemanning

Det skal være to pedagogiske ledere og en fagarbeider/assistent pr fjorten barn over tre år eller pr. sju barn under tre år.
Bemanningen kan altså variere fra år til år alt etter hvor mange barn vi har.

Kultur og læring

Vi legger vekt på at barna skal bli kjent med lokalmiljøet, kystkulturen, tradisjoner og naturen rundt oss. I avdeling Gratangsbotn har dette vært grunnlaget for det pedagogiske arbeidet over lang tid.
Barna skal lære om sin egen kultur og Gratangen på et tidlig tidspunkt. Det er viktig for barn å opparbeide stolthet over sin egen bakgrunn og få en god identitetsforankring i eget miljø. Dette er med på å styrke selvtilliten, og gir barna en ballast som fremmer utvikling og skaper trygghet til å møte den globale verden.

Kystkulturkommunen i nord

Gratangen kommune profilerer seg som kystkulturkommunen i nord. Det er derfor naturlig at vi i barnehagen følger dette opp ved å ta utgangspunkt i og bruke de ressursene vi har tilgjengelig i bygda.
Barnehagen er bygget av Gratangen Idrettslag og ligger i nær tilknytning til idrettsanlegg og fotballbaner, løpebane, skatepark og innendørs hall. Vi får fritt benytte alle fasiliteter, og har unike muligheter for å drive med fysisk fostring.

Nærområdet

I umiddelbar nærhet av barnehagen har vi store friområder som vår egen Trollskog med lavvo, Museumsfjæra, Fjordbotnfjøra, Vispen og Dalen med turstier, skiløyper, skog, elver og froskedam.
Vi satser på å bruke den flotte naturen rundt oss, og på våre faste ukentlige utedager legger vi opp til kortere eller lengre turer i nærmiljøet. Vi ønsker også at barna skal bli kjent med andre områder i Gratangen kommune, så derfor prøver vi å få lagt inn utflukter til de kulturminner, bygninger og områder som er spesielle for Gratangen.

Barnehagens nærmeste nabo er Gratangen Båtsamling, og i samarbeid med Båtsamlinga tar vi for oss tema der vi kan bruke utstillingene og personalet der som ressurs i vårt arbeid.
I gangavstand fra barnehagen ligger Gratangsbotn skole som vi har etablert et godt samarbeid med, både i forhold til skoletilvenning for førskolebarna og ellers andre aktiviteter. Her finner vi også kommunens flotte bibliotek.