Det utarbeides og vedtas nytt gebyr regulativ hvert år i budsjettmøtet.

Gebyrregulativet vil ligge på møtekalenderen i budsjettsaken.

https://opengov.360online.com/Meetings/gratangen/Meetings/Details/246140?agendaItemId=205336