Det utarbeides og vedtas nytt gebyr regulativ hvert år i budsjettmøtet.

Gebyrregulativet vil ligge på møtekalenderen i budsjettsaken.

          http://opengov.cloudapp.net/Meetings/gratangen/Meetings/Details/231950?agendaItemId=204235