Papir og glass/metallemballasje med opprinnelig hentedato 10.04.23 hentes 12.04.23.