Gratangen bofellesskap

Gratangen bofellesskap har tidligere bosatt enslig mindreårige flyktniger. Denne tjenesten er under avvikling og vil være avsviklig ved utgangen av 2022. 

Bofelleskapet avvikles da Gratangen kommune ikke har fått tildelt mindreårige flyktnigner for bosetting siden 2017.

Flyktningekoordinator

Flyktningekoordinator har ansvar for oppfølgeing av bosatte flyktninger inenfor 5 års grensen.