Som kommune må vi følge lovverk knyttet til digital forvaltning av personopplysninger. 

Personvernerlæringe/ GDPR informasjon finnes hos datatilsynet.

Personopplysninger som er innhentet skal kun benyttes til det formål det er innhentet.