Miljødirektoratets naturtypekartlegginger rundt omkring i fylket – i og utenfor verneområdene,
settes straks i gang. Se lenke for mer informasjon og kartløsning.

 

Årets kartlegging av naturtyper er klar | Statsforvalteren i Troms og Finnmark

 

Med vennlig hilsen

Cathrine Amundsen
seniorrådgiver miljø

 

Telefon:77 64 20 31
E-post:cathrine.amundsen@statsforvalteren.no
Web:http://www.statsforvalteren.no/tf