Dersom dette er noe for deg, inviteres du til Idrettshallen i Bjerkvik torsdag 01.07.21 kl. 18.00.

Politiet fra Harstad vil informere om den jobben som ligger i det å være trafikkvakt under rittet.

Kurset er et e-kurs gjennomføres digitalt via norsk sykkelforbund.

 

Tom Andersen og Christen Eide-Hermansen vil være behjelpelig med pålogging vist det oppstår problemer.

For mer informasjon kan Tom kontaktes på mobil 99 22 90 52.