A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T

Transporttjenester for funksjonshemmede

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Fylkeskommunen har ansvaret for transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-ordningen). Transporttilbudet gis i form av dør-til-dør-transport, slik at de har muligheter til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på lik linje med den øvrige befolkning. Tildelingen er ment å være et kontanttilskudd for transportkostnader til fritidsreiser og ikke for bruk på reiser til lege/ fysioterapi og eller andre tjenester som dekkes av folketrygden.

Målgruppe

Formålet med transporttjenesten er å gi et transporttilbud til mennesker som pga.en varig funksjonshemming, er helt eller delvis avskåret fra å bruke ordinære kollektive transportmidler.

Kriterier/vilkår

Det er utarbeidet kriterier for godkjenning som bruker av transporttjenesten. Kommunene godkjenner brukere av ordningen, med bakgrunn i legeerklæring, søknadsskjema og vedtatte prioriteringskriterier.

Kriteriene kan lan lastes ned fra Troms fylkeskommune sin nettside ved å klikke på denne linken.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Troms fylkeskommune Samferdsel funksjonshemmede
aaa

Lover og forskrifter

___

Skjema

Skjema

Det brukes et eget skjema som kan lastes ned fra Troms fylkeskommunes nettside. Bruk linken nedenfor.

Transporttjenester for funksjonshemmede

Søknadsfrist

Søknaden for nye brukere/ny brukergodkjenning, må være sendt kommunen to måned før tildeling av  kort. Søknadsfristen for innsending til kommunen er 01. mai og 01. oktober hvert år.

Søknaden sendes til

Gratangen kommune
Hjemmetjenesten

9470 Gratangen

Saksbehandling

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Inntaksteam PO
Postadresse:Årstein 9470 Gratangen
Besøksadresse:Gratangsheimen 9470 Gratangen

Kontaktpersoner

Navn:Heidi Olsen
Tittel:Enhetsleder
Telefon:77021841
Epost:Heidi.Olsen@gratangen.kommune.no

Andre opplysninger

Gyldig fra2011-02-08
Gyldig til2018-01-15