A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Artikkel

Spillemidler 2022 - Utsatt søknadsfrist til 30. november 2021

Søknadsfrist 30. november 2021

Det kan nå søkes om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Anlegg det søkes støtte til må være inkludert i Gratangens kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Søknader sendes inn via www.anleggsregisteret.no

 

Kontaktperson ved spørsmål:

Gro Saltvik Øvergård,

Sektorleder oppvekst og kultur

Telefon (+47) 94 80 90 25

E-post: gro.saltvik-overgard@gratangen.kommune.no

Linda Klausen

Rådgiver Næring og Utvikling

Telefon (+47) 40 40 78 26

E-post: linda.klausen@gratangen.kommune.no