A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T

Spilleavhengighet

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Kommunen har ikke et særskilt hjelpeapparat for spilleavhengige. Det er det generelle hjelpeapparatet i kommunen som står til disposisjon for de som har utviklet spilleavhengighet eller som har familie eller venner som er kommet i en slik situasjon.

I denne tjenestebeskrivelsen tar vi opp hvordan du kan orientere deg i blant de tilbudene som finnes på nasjonalt nivå. Vi vil først og fremst gi tips om en del nyttige nettsteder i beskrivelsen nedenfor.

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

 

Hjelpelinjen

er organisert som et samarbeid mellom Lotteritilsynet og Sykehuset Innlandet HF Sanderud. Lotteritilsynet har resultatansvar og ansvar for informasjon og markedsføring, mens tjenesten fysisk er lagt til ”Avdeling for rusrelatert psykiatri og avhengighet”, en sengepost ved Sykehuset Innlandet HF Sanderud. Du finner mer informasjon på denne linken www.hjelpelinjen.no.

 Pårørende til spilleavhengige

Dette er et selvhjelpsforum for pårørende til spilleavhengige. Gjennom selvhjelpsgrupper og kontakttelefon tilbyd mulighet til å snakke med andre som er eller som har vært i samme sistuasjon. Du finner mer informasjon på denne linken http://ptsnorge.no/

Ung.no

På nettstedet www.ung.no finner du informasjon som er tilpasset yngre aldersgrupper.

Saksbehandling

___

Andre opplysninger

Gyldig fra2011-03-06
Gyldig til2018-01-15