A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Artikkel

Slamtømming i Gratangen kommune

Gratangen kommune ønsker å informere om at tømming av septiktanker vil skje i løpet av de neste 3 ukene

Årets tømming gjennomføres av Perpetuum Miljø AS.

Vi ber om at tank klargjøres og merkes for å sikre at den blir tømt.

Abonnenten plikter å sørge for adkomst til septiktank og at tanklokk er avdekt, der hvor tanklokk må avdekkes.

Henvendelser vedrørende tømming kan gjøres ved å kontakte tlf. 4000 29 29 / epost: kundesenter@perpetuum.no

eller Gratangen kommune tlf. 77021800 / e-post: postmottak@gratangen.kommune.no

 

Med hilsen

 

Torbjørn Johnsen

Forvalting- og utvikling

Gratangen kommune,Postboks 23

9471  GRATANGEN

mobil: 41409708

E-post: torbjorn.johnsen@gratangen.kommune.no