A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Artikkel

Planprogram for ny helse og omsorgsplan legges ut på høring og offentlig ettersyn. Frist 03.01.22.

Planprogram for ny helse og omsorgsplan legges ut på høring og offentlig ettersyn. Frist for tilbakemelding settes til 03.01.22.

Evt. merknader sendes til postmottak@gratangen.kommune.no

Merk eposten med merknader til planprogram ny helse – og omsorgsplan.

 

Vennlig hilsen

Hege Olsen Richardsen

Sektorleder helse og omsorg

Gratangen kommune

90045337/92460494