Stikkrenneskift:
Vil bli utført i området S2D1 m 4700 til S2D1 m 3000 (veiref. kilometrering. Se SVV kart). Slik jeg ser det på kartet vil dette være i området Nordsiveien fra hus ca. nr. 2479 til ca. 2657. mot Tennevoll.
Arbeidet vil pågå i tidsrommet mandag- torsdag kl. 1800 -0600. Veien vil vær stengt i tidsrommet.


Dypstablisering:
Fra Hesjeberg - området mot Myrlandshaugen.
Arbeidet vil pågå i tidsrommet mandag- torsdag kl. 0200 – 0800 og 0900 – 1400. Veien vil vær stengt i tidsrommet.


NB! Vi vil ila. inneværende uke starte arbeidet med å anrike dekket. Dette innebærer at vi mikser inn olje (bitumen) i pukklaget hvilket vil gi et «veiskjellet» som gir god stabilitet i veibane før asfaltering tar til.
Det gjøres oppmerksom på at dette vil kunne medføre noe mer søl (sprut og gris) på biler som trafikkerer strekket. Vi beklager det og den ulempe dette måtte medføre.

Grøfterensk:
Vil pågå fortløpende og primært på dagtid. Veien vil være åpen for ferdsel i disse områdene så fremt veien ikke er stengt som følge av punkter ovenfor.


Asfaltering:
Påbegynnes uke 36. Kommer tilbake med nærmere info om dette ila. fredagen inneværende uke.
Når det gjelder «blålys-etatene vil vi til en hver tid etterstrebe å slippe disse fram uten ugrunnet opphold. Vi vil videre tilrettelegge for syketransport, begravelsesfølge o.l aktiviteter som av sin natur vil måtte gå uforstyrret. Ber om at vi blir orientert på forhånd slik at vi kan forberede dette.


Med vennlig hilsen
Anita Karlsen
Ordfører (Sp)
Gratangen kommune