Fram til 17. mars gjennomfører Forsvaret vinterøvelsen Joint Viking i Midt-Troms. Øvelsen vil i perioder kunne påvirke framkommeligheten på veiene i øvingsområdet. Nedenfor følger informasjon om berørte veier, trafikksikkerhet og trafikkinformasjon, samt grafisk illustrasjonsmateriale.

Disse veiene blir berørt

E6 mellom Bjerkvik - Nordkjosbotn
84 Tennevoll – Sjøvegan, Løksebotn – Skøelv
851 / Fv. 7812 Brandvoll - Sjøvegan
86 Skøelv – Bardufoss
87 Bardufoss – Skjold
855 Buktamoen – Finnfjordbotn
854/87 Moen i Målselv – Skjold
7834/Fv. 7890 Kjellmoen – Storsteinnes

Under feltøvelsen vil det i perioder være øvingsaktivitet langs deler av veinettet. Disse strekningene vil være skiltet spesielt. Av sikkerhetshensyn vil Militærpolitiet stoppe sivil trafikk og informere om det som foregår. Det vil være ekstra overvåking. Det kan også være redusert hastighet. I noen tilfeller kan også strekningene bli stengt i kortere perioder (inntil 20 minutter).

Statens vegvesen og Troms og Finnmark fylkeskommune ber trafikantene være ekstra oppmerksomme, beregne litt ekstra reisetid og sjekke trafikkinformasjon for området.

Les mer om øvelsen på Statens vegvesens nettsider.http://Statens vegvesens nettsider.
Les mer om øvelsen på Forsvarets nettsider.http://Forsvarets nettsider.
Les mer om øvelsen på nettsidene til Troms og Finnmark fylkeskommune.http://Troms og Finnmark fylkeskommune.

Publikum kan også ringe Statens vegvesen på tlf. 175.

 

Fra HV16 har vi fått opplyst følgende:

Det vil være mye trafikk også på aksen Evenes-Bjerkvik - Narvik- Håkvik, da HV16 øver i dette området.

 

Med vennlig hilsen

Ronny Schjelderup
beredskapsdirektør

[Statsforvalteren i Troms og Finnmark]

Telefon:78 95 05 44
Mobil:48 15 75 40
E-post:ronny.schjelderup@statsforvalteren.no
Web:www.statsforvalteren.no/tf