Nødvarslingssystemet på mobil vil bli testet nasjonalt 14.juni 2023 kl. 12.

For ytterligere informasjon se under lenken https://www.nodvarsel.no/