A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Artikkel

Kommunal planstrategi 2021-2023

Gratangen kommunehus, Årstein

 

Kommunestyret vedtok 22. juni 2021, sak 25/21 kommunal planstrategi for perioden 2021-2023

Les mer her

Hovedhensikten med planstrategien er å gjøre en samlet vurdering av hvilke planer som skal utarbeides i årene fremover.

Den vedtatte planstrategien legger blant annet opp til at kommuneplanens arealdel skal rulleres. 

Les den ved å klikke på linken