gratangen.kommune.no

Koronaoppdatering 10.06.2021

Korona

 

Gratangen kommune ligger på risikonivå 1. Skoler og barnehager på grønt nivå. 

Fra mars 2020 til nå har vi testet 304 personer med PCR test , av disse var 5 positive ( med påvisst smitte), og tillegg ble det tatt mange hurtigtester . Det er Ikke påvist koronasmitte de siste 2 ukene.

Vi vil fortsatt understreke viktigheten av å overholde smitteverntiltak. Vi må holde avstand, vaske hender med såpe og vann, evt. sprit og holde oss hjemme når vi er syke. Vi oppfordrer alle med luftveissymptomer til å teste seg. Vi ber alle om å ta ansvar og unngå risikosituasjoner.

Bruk av munnbind anbefales der det ikke er mulig å opprettholde minst 1 meter avstand. Det er fortsatt mange risikopasienter som ikke er vaksinert, ikke beskyttet mot alvorlig sykdom. 

 

Vi følger de nasjonale testkriteriene for koronavirus, hvis du er i tvil, eller trenger testing,  ta kontakt via  koronatelefon / legekontor eller legevakt. 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/testkriterier/

 

Smittesporingsappen

Smittesporing er et meget krevende arbeid for de kommunene som opplever  smittespredning. Kommunen anbefaler derfor alle innbyggerne om å laste ned smittesporingsappen fra Folkehelseinstituttet som har navnet Smittestopp.

Appen kan lastes ned her: https://www.helsenorge.no/smittestopp/#last-ned-smittestopp

 

Regjeringen innført lettelser for vaksinerte:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/flere-lettelser-for-vaksinerte/id2847773/

 

Oppdaterte gjeldene nasjonale tiltak og karanteneregler:

Gratangen kommune følger i hovedsak de nasjonale smitteverntiltakene. Det betyr at når Regjeringen endrer sine nasjonale anbefalinger, så blir de nye endringene automatisk gjeldende også i Gratangen. 

 

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-hovedreglene-for-karantene-og-karantenehotell/id2853712/

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/?term=&h=1#utenlandsreiser

 

Reisebegrensninger
Skal du ut og reise?  Da anbefaler vi at du sjekker   https://www.helsenorge.no/koronavirus/reise/

Avstand, karantene og isolering
Se beskrivelse på   https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/karantene-og-isolering/?term=h


Karanteneregler:   https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470

 

Viktige telefoner

Legekontor / +  avtale testing  77 02 18 50

Legevakt 116 117

Ambulanse 113

 

Har du spørsmål om Korona?

Kommunal koronatelefon 947 84 360 

Folkehelseinstituttets informasjonstelefon 815 55 015

 

Med vennlig hilsen,
 
 Helen Rath