gratangen.kommune.no

Høring - kulturminneplanen for 2021-2025

Sola g�r ned i hav i Bygda_500x375

 

Hovedutvalg for Oppvekst og kultur 2019-2023 har behandlet saken i møte 16.03.2021 sak 2/21

og vedtok at Kulturminneplanen 2021-2025 med vedtatte endringer legges ut til høring.

 

Vedtak: Fremlagte forslag til kulturminneplan for 2022-2025 vedtas med følgende endringer:

Kulturminne nr 23 - Snolke tas ut.

Langmo gård, samisk hus på Elveneshaugen og Storfossen kraftverk tas inn.

Kulturminneplanen 2021-2025 med vedtatte endringer legges ut til høring. 

 

Kulturminneplanen kan du laste ned her:

Kulturminneplan for 2017-2021 skal rulleres.

 

Høringsuttalelser kan sendes på e-post til

Postmottak.Gratangen@gratangen.kommune.no

eller pr. brev til Gratangen kommune, 

 

Frist for høringsuttalelser er 4. mai 2021. 8 uker etter vedtak i hovedutvalget for oppvekst og kultur.