gratangen.kommune.no

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Gratangen

Gratangen kommune har fått tildelt kr 535 930 til kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak.

Dette gjelder særlig støtte som:

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen.

Gratangen kommune prioriterer etter de nasjonale føringene, opplistet ovenfor.

 

Beregningsgrunnlag er omsetning for 2019 sammenlignet med omsetning i 2020, og søknadsbeløp settes til totalt omsetningsfall. Søkere må dokumentere omsetningsfall skriftlig av regnskapsfører. Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige. Støtte gis innenfor den samlede rammen.

Søknad om støtte sendes i eget skjema i regionalforvaltning.no, og blir behandlet i Næringsfondet 8. juni 2021. Søknadsfrist 11. mai 2021.

 

Alle søkere oppfordres til å være i kontakt med saksbehandlere før søknad sendes.  

Astafjord Utvikling, Bjørn Nordmo, 917 00556, bjorn@arenaelvenes.no 

Trude Berg 48033414, trude@arenaelvenes.no