gratangen.kommune.no

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)

Barn og unge

En modell for tverrfaglig samarbeid til barn og unges beste

 

 

Er du bekymret for et barn, eller er du et barn eller en ungdom som har lyst til å snakke

med noen, kan du trykke på linken under for å se hvordan du kan gå fram:

https://gratangen.bedreinnsats.no/

 

Alle barn i Gratangen kommune skal ha en trygg og god oppvekst. Noen ganger trenger noen barn litt ekstra oppmerksomhet og oppfølging. Det er da viktig å vite hvordan man skal gå frem for å oppsøke hjelp, enten du er barn, ungdom, voksen eller ansatt. Gratangen kommune har utviklet en modell som viser hvordan det jobbes på alle nivåer i kommunen for å kunne avdekke og følge opp utsatte barn. Det kan du lese mer om ved å trykke på denne linken:

https://gratangen.samhandlingsmodell.no/