Oppsummering av behovet for beredskap.
Etter en totalvurdering er det besluttet å sette ekstra beredskap med 3 helikopter i vurderingsperioden da det er meldt skog- og gressbrannfare. Det er i tillegg varselet fra om tørking av jord og vegetasjon i deler av landet som gir farevarsling for Østlandsområdet.
Antall Plassering Fylke Periode Kommentar
1 Torp Vestfold 15.04. – 15.08. Fast beredskap
1 Alta Finnmark 11.07. – 13.07.
1 Tana Finnmark 11.07. – 13.07.
1 Narvik Nordland 11.07. – 13.07.
Skogbrannfareindeksen (MET) viser fra noe til stor fare fra Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Det er økende utover i perioden for disse områdene.
Gressbrannfareindeks (MET) viser fare til høy fare i deler av Troms og Nordland ned i Trøndelag. Det er avtagende farevarsling i perioden for Trøndelag.
Spredningsfare vind (MET) samsvarer med både skog- og gressbrannfaren, både skog- og gressbrannfaren, viser stor fare i Finnmark, Troms, Nordland og Trøndelag.
Tørke i vegetasjon og bakke (MET) (DMC og DC) viser fra fare til stor fare for store deler av Nordland, Troms, Finnmark og østsiden av Oslofjorden samt deler av Innlandet. Det er økende fare i noen områder utover i perioden. DC som er tørke i dypere jordlag viser noe fare på Østlandet ned til Agder i perioden, samt at Øst-Finnmark viser noe fare
Europeisk farevarsling viser:
Fire wheater index (FWI) melder moderat til høy fare på hovedindeksen for store deler av fra Nordland og Troms og Finnmark.
Fine fuel weather indeks (FFMC) gressbrannfareindeksen viser moderat til høy fare fra Nordland og i hele Troms og Finnmark for vurderingsperioden.
Initial spread index (ISI) spredningsfaren som følge av vind (ISI) viser moderat til veldig høyt farevarsel for Nordland og i hele Troms og Finnmark for vurderingsperioden.
Siste oppdrag registrert i BRIS.
Det er i hittil i år vært registrert totalt 1 121 hendelser, 706 i gress- eller innmark og 415 i skog- eller utmark. Til sammenligning var det på samme tidspunkt i 2022 registrert 1016 hendelser, 761 i gress- eller innmark og 255 i skog- eller utmark.
Antallet branner i forrige vurderingsperiode er 0 gress- eller innmark og 2 i skog- eller utmark.
Det har vært en innsats med helikopter i forrige vurderingsperiode.
I år har skogbrannhelikopteret vært i innsats 71 ganger i 46 branner.
Ny vurdering om behovet for ekstra beredskap gjøres torsdag 13.07.2023.
Hilsen
Vakthavende DSB
Helen Knutsen
Statsforvalteren.no
Værvarsling | Varsom.no
VARSOM.NO
Værvarsling | Varsom.no