A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Artikkel

ÅPNE KULTURMIDLER 2021 – SØKNADSFRIST 31.05.21

Generelle krav Kulturmidler:

  • Tilskudd og overføringer til lag, foreninger og organisasjoner betinger at kommunen gis full innsynsrett i bruken av midlene, og gir kontrollutvalget adgang til å føre kontroll med hvordan midlene forvaltes.
  • Når søknadene vurderes, prioriteres tiltak som stimulerer til aktivitet for barn og unge
  • Tiltak som ikke blir gjennomført må meldes kulturkontoret.  
  • Søknaden må være innsendt via regionalforvaltning.no
  • Mangelfullt utfylte søknader blir ikke behandlet.
  • Søknader innsendt etter fristen må vente til neste tildelingsrunde.

Kriterier åpne kulturmidler:

  • Åpne kulturmidler kan gis til enkeltpersoner, institusjoner, grupper og organisasjoner i Gratangen. Unntaksvis kan utflyttede gratangsværinger, prosjekter som gjennomføres av andre i Gratangen eller utgivelser med tilknytning til Gratangen støttes. (Gratangen kommune kan ikke stå som søker men kan være samarbeidspartner).
  • Prosjektet kan ikke være gjennomført før søknadsfristen.
  • Søknaden må inneholde en prosjektbeskrivelse og søknadsbeløp. Budsjett må legges ved. - Søknaden registreres via regionalforvaltning.no
  • Rapport og regnskap, samt eventuelt produkt, må sendes inn via regionalforvaltning.no før utbetaling.