A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Artikkel

Varsel om planoppstart og offentlig ettersyn av planprogram for Kystplan Midt- og Sør-Troms.

 

Gratangen kommune deltar i det interkommunale planarbeidet med å rullere Kystsoneplanen for Midt- og Sør-Troms.

Planprogrammet er lagt ut til offentlig ettersyn, og kan fås ved henvendelse til Servicekontoret (tlf. 77021800) eller kan lastes ned her http://strr.no/prosjekter/kystplan/. Høringsfrist er 15. mai 2018.

Varsel om planoppstart og offentlig ettersyn av planprogram for Kystplan Midt - og Sør-Troms.pdf

Planprogram - Kystplan.pdf

 

Med vennlig hilsen
Gratangen kommune

 

Per Kvaale Caspersen

Leder Oppvekst og kultur

Telefon (+47) 95071542

E-post: per.caspersen@gratangen.kommune.no

 

Et sted å bli glad i - Gratangen.kommune.no