A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Artikkel

Tilskudd til tiltak i beiteområder 2020

Gratangen kommune har for 2020 fått tildelt kr 50.000 til «Tilskudd til tiltak i beiteområder». Kommunen fatter vedtak om tilskudd på bakgrunn av retningslinjer, disse er vedlagt

Elektronisk søknadsskjema ligger på Altinns nettside, papirskjema kan også printes ut fra Landbruksdirektoratets nettside. Skjemaet fylles ut, signeres og sendes sammen med eventuelle vedleggsbrev til kommunen.

Søknadsfrist er 10.septemberi 2020.

Les: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/tiltak-i-beiteomrader/hvordan-soke/regelverk

Ved spørsmål kontakt avdeling forvalting og utvikling på tlf 41409708 

 

 

 

Med hilsen

 

Torbjørn Johnsen

Forvalting- og utvikling

Gratangen kommune

Postboks 23

9471  GRATANGEN

mobil: 41409708

E-post: torbjorn.johnsen@gratangen.kommune.no