A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Artikkel

Tilskudd til kultur, friluftslivs- og viltformål i 2018

Troms fylkeskommune har nå åpnet for søknader på tilskudd til kultur, friluftslivs- og viltformål i 2018.

Søknadsfristen er 15. januar 2018.

Se mer informasjon på fylkeskommunes hjemmeside http://www.tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/tilskudd/