A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Artikkel

Søknadsfrist åpne Kulturmidler 1 September - Gratangen kommune

Høstens søknadsfrist på åpne kulturmidler er 1 September. Det gjenstår 30.000 til fordeling

Tiltak som kan søke inkluderer: Arrangementer, prosjekter, utgivelser, studie/reisestipend, utviklings- og forsøksvirksomhet med kulturformål dessuten kan det søkes til Aktivitetsskapende tiltak for eller av/med barn/unge under 20 år

Åpne kulturmidler kan gis til enkeltpersoner, institusjoner, grupper og organisasjoner i Gratangen. Unntaksvis kan utflyttede gratangsværinger, prosjekter som gjennomføres av andre i Gratangen eller utgivelser med tilknytning til Gratangen støttes.

 

Søknad sendes inn via Regionalforvaltning.no se veiledning

http://gratangen.custompublish.com/getfile.php/3903044.1282.cusrcqdaup/Veiledning+s%C3%B8knad+%C3%85pne+Kulturmidler.pdf

Retningslinjer Gratangen kommune:

http://gratangen.custompublish.com/getfile.php/3903046.1282.ctedfqeese/Gratangen+kommune+retningslinier+kulturmidler.pdf

Med vennlig hilsen

Gratangen Kommune

Nine Grib

Kulturkonsulent

Telefon 77 02 18 68

E-post: nine.grib@gratangen.kommune.no

Logo+GK.jpg

Et sted å bli glad i - gratangen.kommune.no

Se vår brosjyre