A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Artikkel

Skatteetaten har nå overtatt ansvaret for skatteoppkreveroppgavene i kommunen

download[1]

 

1. november 2020 overtok Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene i Gratangen kommune. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever Gratangen kommune.

 

Ansvaret for kommunale eiendomsavgifter og andre kommunale krav utføres fortsatt av Astafjord innfordring.

 

Mer informasjon om skatteetaten og oppgaver som utføres av skatteetaten finner man på https://www.skatteetaten.no/kontakt/kontor/skatteoppkrever/

 

Oppgavene som skatteetaten nå har overtatt er blant annet:

 

·         behandling av restskatt

·         skattepenger til gode

·         tilleggsforskudd

·         forskuddstrekk

·         arbeidsgiveravgift

·         motregning  

·         utleggstrekk knyttet til skattekrav

·         skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift