A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Artikkel

Sikkerhetstiltak i havneområdet ifm Foldvikmarkedet

Foldvik

Gratangen kommune har vedtatt at det innføres fartsbegrensning for alle fartøy i havneområdet under Foldvikmarkedet.

Vedtaket er et enkeltvedtak og retter seg mot alle fartøygrupper. Vedtaket ble fattet av formannskapet i dag 11.08.2017 og lyder slik:

  1. Med hjemmel i havne- og farvannsloven § 13 bokstav a og forskrift 15. desember 2009 nr. 1546 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø (den sentrale fartsforskriften), vedtar Gratangen kommune at det innføres fartsbegrensning for alle fartøy i havneområdet i Foldvik i tidsrommet 18.08.2017 kl 08.00- 20.08.2017 kl 24.00.
  2. Det settes en maksimal tillatt fart på 5 knop for alle fartøy i markert område 300 meter fra flytebryggene i havna i Foldvik.
  3. Vedtaket fattes i medhold av § 13 i «Lov om kommuner og fylkeskommuner» (kommunelovens hasteparagraf) pga tidsapektet for gjennomføring av vedtaket. Vedtaket forelegges Gratangen kommunestyre i neste møte.

Vi oppforderer alle til å slutte opp om vedtaket. Etter det vi er kjent med, har det alltid vært utvist stor aktsomhet i forbindelse med ferdsel i havneområdet under Foldvik markedet. Dette vedtaket vil derfor neppe være spesielt byrdefullt for folk flest.

Det er politiet som håndhever slike bestemmelser.

Vi gjør oppmerksom på at det i regi av Sør-Troms regionråd jobbes med et felles konsept for kommunale forskrifter på dette feltet. Framdriften for dette arbeidet er vi ikke kjent med.