A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Selvbetjening > Postlister > Artikkel

Postliste for 31.01.2017

Datert:
17.01.2017
Regdato:
31.01.2017
Saksnr:
17/72-1
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Rita Roaldsen
Mottaker:
Helsedirektoratet
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD 2017 - TILBUD TIL VOKSNE MED LANGVARIGE OG SAMMENSATTE BEHOV FOR TJENESTER OG BARN OG UNGE MED SAMMENSATTE HJELPEBEHOV - PSYKISK HELSE OG RUS KAP 0765 POST 60
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.08.2016
Regdato:
31.01.2017
Saksnr:
17/117-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Terje Sørensen
Dokbesk:
SØKNAD OM DELING/REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING G/BNR 31/3
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.06.2016
Regdato:
31.01.2017
Saksnr:
16/560-13
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Rita Roaldsen
Mottaker:
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - OVERSIKTSRAPPORT FOLKEHELSE GRATANGEN KOMMUNE.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: