A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Selvbetjening > Postlister > Artikkel

Postliste for 30.09.2016

Datert:
14.09.2016
Regdato:
30.09.2016
Saksnr:
16/1214-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Hjallar
Avsender:
Jack-Arne Giæver Nilsen
Dokbesk:
GRATANGEN "ETT HAV AV MULIGHETER" - STORE TOMTEAREALER TIL ULIKE FORMÅL SKLA SELGES
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.09.2016
Regdato:
30.09.2016
Saksnr:
16/1215-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
Fylkesmannen i Troms
Dokbesk:
UTLYSNING AV MIDLER TIL UTVIKLING AV LÆREMIDLER I FINSK SOM ANDRESPRÅK I GRUNNOPPLÆRINGEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.09.2016
Regdato:
30.09.2016
Saksnr:
16/1216-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torill Hansen
Avsender:
KomOpp
Dokbesk:
EKSTRA STIMULERINGSTILSKUDD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.09.2016
Regdato:
30.09.2016
Saksnr:
16/1217-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Janne Ryslett
Avsender:
Fylkesmannen i Troms
Dokbesk:
RAPPORTERING - OPPFYLLELSE AV RETTEN TIL BARNEHAGEPLASS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.09.2016
Regdato:
30.09.2016
Saksnr:
16/1218-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Monica Andersen
Avsender:
Helsedirektoratet
Dokbesk:
INFORMASJON OM DAGAKTIVITETSTILBUD FOR PERSONER MED DEMENS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.09.2016
Regdato:
30.09.2016
Saksnr:
16/1219-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Monica Andersen
Avsender:
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten
Dokbesk:
UTLYSNING "FRIE MIDLER"- PROSJEKTMIDLER FOR 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.09.2016
Regdato:
30.09.2016
Saksnr:
16/1220-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Monica Andersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SAKKYNDIG VURDERING I HHT. FOLKETRYGDLOVEN § 5-10
Datert:
13.09.2016
Regdato:
30.09.2016
Saksnr:
16/664-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ANMODNING OM SVAR PÅ HENVENDELSE
Datert:
21.09.2016
Regdato:
30.09.2016
Saksnr:
13/328-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Janne Ryslett
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS
Datert:
14.09.2016
Regdato:
30.09.2016
Saksnr:
16/1221-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Tromsfylke
Dokbesk:
HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SERVICE I TROMS 2016-2025
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.08.2016
Regdato:
30.09.2016
Saksnr:
16/1222-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Liv Karin Horrig Helland
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
RAPPORT
Datert:
30.09.2016
Regdato:
30.09.2016
Saksnr:
16/1143-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Mottaker:
Kjærlaug Schjeldrup
Dokbesk:
SØKNAD OM FRADELING AV EN PARSELL BEBYGD BOLIGPARSELL FRA EIENDOMMEN GNR 63 BNR 14 OG 15 I GRATANGEN KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.09.2016
Regdato:
30.09.2016
Saksnr:
16/1223-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Hjallar
Avsender:
Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartementet
Dokbesk:
HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, OG EN MINDRE JUSTERING I MATRIKKELLOVA
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.09.2016
Regdato:
30.09.2016
Saksnr:
16/655-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
Fylkesmannen i Troms
Dokbesk:
TILLEGGSBEVILGNING - TILSKUDD TIL SVØMMEOPPLÆRING FOR NYANKOMNE MINORITETSSPRÅKLIGE BARN, UNGE OG VOKSNE SOM OMFATTES AV GRUNN- SKOLEOPPLÆRINGEN 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.09.2016
Regdato:
30.09.2016
Saksnr:
16/1224-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Flaaten-Stokkan
Avsender:
Prosjektteam
Dokbesk:
NYHETSBREV FRA VISIT ARCTIC EUROPE-PROSJEKTET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.09.2016
Regdato:
30.09.2016
Saksnr:
16/1225-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Narvik og omegn krisesenter
Dokbesk:
INNKALLING TIL SAMARBEIDSMØTE VEDR. KRISESENTERET 21.OKT.2016 KL 10.00 - 13.00
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.09.2016
Regdato:
30.09.2016
Saksnr:
16/1085-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Janne Simonsen
Avsender:
UDI
Dokbesk:
NYHETSBREV FRA UDI REGIONKONTOR NORD - SEPTEMBER 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.09.2016
Regdato:
30.09.2016
Saksnr:
16/1226-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Heidi Olsen
Avsender:
NAV hjelpemiddelsentralen Troms
Dokbesk:
MØTE MED NAV HJELPEMIDDELSENTRALEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.09.2016
Regdato:
30.09.2016
Saksnr:
16/1227-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
Troms fylkeskommune
Dokbesk:
HØRING- FORSLAG TIL SKOLERUTE FOR SKOLEÅRET 2017-2018 OG 2018-2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.09.2016
Regdato:
30.09.2016
Saksnr:
16/991-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Hjallar
Avsender:
Joost Koelman
Dokbesk:
VEDR. SVAR PÅ SPØRSMÅL VED KOMMUNAL VEI
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.09.2016
Regdato:
30.09.2016
Saksnr:
16/1228-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Rune Selnes
Dokbesk:
SPØRSMAÅL VEDR. G/BNR 50/87 OG 8
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.09.2016
Regdato:
30.09.2016
Saksnr:
16/717-9
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Rune Hjallar
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDR. KLAGE OVER ANDBUDSKONKURRANSE
Datert:
27.09.2016
Regdato:
30.09.2016
Saksnr:
16/1229-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Arvid Sauge
Dokbesk:
UTBEDRING AV INNMARK PÅ LABERG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.09.2016
Regdato:
30.09.2016
Saksnr:
16/1230-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Harstad kommune
Dokbesk:
SÆRUTSKRIFT FELLES ELDRERÅDSMØTE SØR-TROMS HØSTEN 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.09.2016
Regdato:
30.09.2016
Saksnr:
16/1231-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Hjallar
Avsender:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Dokbesk:
REVIDERT VEILEDER HAVNIVÅSTIGNING OG STORMFLO ER PUBLISERT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.09.2016
Regdato:
30.09.2016
Saksnr:
16/1232-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Gratangen kontrollutvalg
Dokbesk:
INNKALLING TIL KONTROLLUTVALGSMØTE 23.09.2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.09.2016
Regdato:
30.09.2016
Saksnr:
16/1233-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Flaaten-Stokkan
Avsender:
Krigsminneprosjektet i Sør-Troms
Dokbesk:
SØKNAD OM BEVILGNING TIL OVERSETTELSE AV SKILT-TEKSTER - KRIGSMINNEPROSJEKTET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.09.2016
Regdato:
30.09.2016
Saksnr:
16/1234-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Lasse Kjelland
Dokbesk:
VEDR. DISPENSASJON/FRADELING PÅ G/BNR 60/3
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: