A A A Kontrast:
Tekststørrelse: T T T T
Hjem > Selvbetjening > Postlister > Artikkel

Postliste for 28.11.2016

Datert:
26.11.2016
Regdato:
28.11.2016
Saksnr:
16/1526-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torill Hansen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD PÅ STILLING HELSEFAGARBEIDER 60 %
Datert:
19.10.2016
Regdato:
28.11.2016
Saksnr:
16/1525-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torill Hansen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD PÅ HELSEFAGARBEIDER 80 % STILLING
Datert:
26.11.2016
Regdato:
28.11.2016
Saksnr:
16/1525-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torill Hansen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD PÅ STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER 80 % STILLING
Datert:
28.11.2016
Regdato:
28.11.2016
Saksnr:
16/1525-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torill Hansen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM FAST STILLING 80% HELSEFAGARBEIDER
Datert:
20.11.2016
Regdato:
28.11.2016
Saksnr:
16/1525-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torill Hansen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM FAST STILLING 80% HELSEFAGARBEIDER
Datert:
26.10.2016
Regdato:
28.11.2016
Saksnr:
16/1524-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torill Hansen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD PÅ STILLING SOM HELSEFAGARBEIDER 100 % STILLING
Datert:
28.11.2016
Regdato:
28.11.2016
Saksnr:
16/1524-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torill Hansen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD PÅ STILLING 100% HELSEFAGARBEIDER
Datert:
19.10.2016
Regdato:
28.11.2016
Saksnr:
16/1524-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torill Hansen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD PÅ STILLING SOM 100% HELSEFAGARBEIDER
Datert:
28.11.2016
Regdato:
28.11.2016
Saksnr:
16/1524-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torill Hansen
Mottaker:
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - FAGARBEIDER 100 % STILLING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.11.2016
Regdato:
28.11.2016
Saksnr:
16/1525-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torill Hansen
Mottaker:
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - FAGARBEIDER 80 % STILLING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.11.2016
Regdato:
28.11.2016
Saksnr:
16/1526-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torill Hansen
Mottaker:
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - FAGARBEIDER 60 % STILLING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.10.2016
Regdato:
28.11.2016
Saksnr:
16/1528-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Det kongelige helse- og omsorgsdepartement
Dokbesk:
INFORMASJON OM IKRAFTTREDELSE AV NYTT KRAV OM POLITIATTEST I DEN KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.11.2016
Regdato:
28.11.2016
Saksnr:
16/1529-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ragnfrid Mastebakk Karlsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM PERMISJON
Datert:
14.11.2016
Regdato:
28.11.2016
Saksnr:
16/1530-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Fylkesmannen i Troms
Dokbesk:
BRUKSTILLATELSE FOR GAUPEBÅS FELLINGSSESONGEN 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.11.2016
Regdato:
28.11.2016
Saksnr:
16/1531-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Helsedirektoratet
Dokbesk:
INFORMASJON OM AUTOMATISERING AV EGENANDELSTAK 2 OG KRAV TIL INNRAPPORTERING AV EGENANDELER VED FYSIOTERAPI FRA KOMMUNER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2016
Regdato:
28.11.2016
Saksnr:
16/1532-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
KLAGE PÅ MANGLENDE INTRODUKSJONSPROGRAM I GRATANGEN KOMMUNE
Datert:
24.11.2016
Regdato:
28.11.2016
Saksnr:
16/1533-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torbjørn Johnsen
Avsender:
Ola Johansen
Dokbesk:
SØKNAD OM DELING/REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.11.2016
Regdato:
28.11.2016
Saksnr:
16/1534-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
FLYTTEMELDING
Datert:
17.11.2016
Regdato:
28.11.2016
Saksnr:
16/1535-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Steinar Ellefsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
FLYTTEMELDING
Datert:
01.07.2016
Regdato:
28.11.2016
Saksnr:
16/1536-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Avsender:
Roger Martinsen
Dokbesk:
GRENSEPÅVISNING - STRAUMEN NÆRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.11.2016
Regdato:
28.11.2016
Saksnr:
16/1537-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Erlis Anderzen
Avsender:
Øyvind Strøm
Dokbesk:
SØKNAD OM DELING/REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING G/BNR 44/2
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.11.2016
Regdato:
28.11.2016
Saksnr:
16/1538-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Visit Harstad AS
Dokbesk:
SIGNERT TILBUD OM KJØP AV AKSJER VISIT HARSTAD AS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.11.2016
Regdato:
28.11.2016
Saksnr:
14/289-40
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Rune Hjallar
Avsender:
Fylkesmannen i Troms
Dokbesk:
ANMODNING OM YTTERLIGERE REDEGJØRELSE VEDR. OPPSTILLING AV CAMPINGVOGNER OG SPIKERTELT PÅ EIENDOMMEN G/BNR 116/4 I GRATANGEN KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.11.2016
Regdato:
28.11.2016
Saksnr:
16/1398-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Monica Andersen
Avsender:
Tromsø kommune
Dokbesk:
SIGNERT SAMARBEIDSAVTALØE MELLOM UTVIKLINGSSENTER FOR SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER I TROMS OG GRATANGEN KOMMUNE KNYTTET TIL PROSJEKT DOKHELSETROMS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2016
Regdato:
28.11.2016
Saksnr:
16/1539-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ragnfrid Mastebakk Karlsen
Avsender:
Bico Bygg og innredning AS
Dokbesk:
STORTINGSVALGET 2017 - INFORMASJON OM VALGUTSTYR OG FORHÅNDSBESTILLINGER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.11.2016
Regdato:
28.11.2016
Saksnr:
16/1540-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Janne Ryslett
Avsender:
Ibestad kommune
Dokbesk:
VARSEL OM TILSYN ETTER LOV OM BARNEHAGER § 16
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.11.2016
Regdato:
28.11.2016
Saksnr:
16/1273-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Ole Kristian Severinsen
Avsender:
Salangen kommune
Dokbesk:
HØRINGSUTTALELSE FRA SALANGEN KOMMUNE VEDR. STRUKTUR TJENESTESTEDER OG TJENESTEENHETER I TROMS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse: